ראשית ירושלים

ראשית ירושלים

סיור משפחות

נסייר בנבי סמואל,
אתר הכולל בתוכו טבע בראשיתי ומעיין נובע,
עושר ארכיאולוגי וקדושה.

נתחקה אחר רמה התנכ"ית,
נצפה אל במת בנימין ואל ירושלים החדשה,
נבקר במצודת הקבר של שמואל הנביא,
בפארק הארכיאולוגי ובמעיין חנה
ונספר את סיפורו ההיסטורי של חנוכה
חג הציונות וקרבות המכבים על רקע מעלה בית חורון.
כולל כניסה למרכז המבקרים "ניות ברמה",
סרט על חיי שמואל הנביא,
סדנת רפאות כדים ונרות שמן, כתב חידה,
הכנת חץ וקשת בשטח ועוד..

חנוכה ימים ב', ג', ד'
 10:00-15:00

כרטיס יחיד: 40 ₪

כרטיס משפחתי: 120 ₪

הרשמה לסיורים מראש במשרדי 'ראשית ירושלים' טל':02-6264488